×

Vergi Avantajlı Fonlarımız

23.12.2020 tarih ve 31343 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 3321 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı kapsamında, karar tarihinden itibaren iktisap edilen belirli yatırım fonlarından elde edilecek gelirlere yönelik olarak, vergi istisnası uygulanmaktadır.

İlgili düzenlemeler ve süre uzatım kararları kapsamına giren fonlarımız aşağıdaki gibidir. Stopaj avantajından yararlanabilmek için işlemin valör tarihi esastır.

23 Aralık 2020 ila 30 Nisan 2024 tarihleri arasında hesaba geçmiş olan fonlardan elde edilecek gelirlere yönelik olarak, elden çıkarma tarihinden bağımsız şekilde; %0 stopaj uygulanacaktır.

2 Mayıs 2024 ila 31 Temmuz 2024 tarihleri arasında hesaba geçecek olan fonlardan elde edilecek gelirlere yönelik olarak, elden çıkarma tarihinden bağımsız şekilde; %7.5 stopaj uygulanacaktır.


Aşağıdaki fonlarımız için “hisse senedi yoğun fon” olmaları itibarıyla halihazırda %0 stopaj uygulanmaktadır.


Değişken, karma, eurobond, dış borçlanma, yabancı, serbest özellikteki fonlar ve unvanında ‘döviz' ifadesi geçen yatırım fonları için %10 stopaj uygulanmaya devam edilecektir.