×

BIST 100 Dışı Şirketler Hisse Senedi (TL) Fonu (Hisse Senedi Yoğun Fon) - BID

Temel Bilgiler

Fonun yatırım stratejisi, BIST 100 Endeksi dışında kalan şirketlerin ortaklık paylarından bir portföy oluşturmaya dayalıdır. Fon toplam değerinin en az %80’i devamlı olarak BIST Tüm-100 Endeksi’nde (XTUMY) yer alan yerli ortaklık paylarına ve bu paylardan oluşan endeksleri takip etmek üzere kurulan borsa yatırım fonları katılma paylarına yatırılır. BIST Tüm-100 Endeksi (XTUMY), BIST Tüm Endeksine dahil olan, ancak BIST 100 Endeksi’nin dışında kalan ortaklık paylarından oluşur. Fon portföyünde yalnızca Türk Lirası cinsinden varlık ve işlemler yer alacaktır. Fon portföyünde yabancı para birimi cinsinden varlık ve altın ile diğer kıymetli madenler ve bunlara dayalı sermaye piyasası araçlarına yer verilmeyecektir. Fonun karşılaştırma ölçütü %90 BIST Tüm-100 Getiri Endeksi (XTUMY) + %10 BIST-KYD Repo (Brüt) Endeksi'dir.

Risk Skalası
Potansiyel Düşük Getiri
Potansiyel Yüksek Getiri
Fon Risk Değeri = 6
En az risk 1, en fazla risk 7 olmak üzere rüsk değeri 1-7 arasındadır.
Fon Varlık Dağılımı
Fon Künyesi
Fon Adı BIST 100 Dışı Şirketler Hisse Senedi (TL) Fonu (Hisse Senedi Yoğun Fon)
Borsa İşlem Kodu BID
Fon Kuruluş Tarihi 03.04.2023
Fon Büyüklüğü (TRY) 552.082.190,35
Pay Fiyatı (TRY) 2,815983
Yönetim Ücreti (Yıllık %) 3,000
Risk Değeri 6/7
Alım / Satım Valörü T+1 / T+2
Stopaj Avantajı Var
Fiyat ve Getiri Grafiği