×
Temel Bilgiler

Fon’un yatırım stratejisi çerçevesinde, en az %80’i devamlı olarak; borsada işlem gören altına, altına dayalı para ve sermaye piyasası araçlarına, altına dayalı endeksleri takip etmek üzere kurulan menkul kıymet yatırım ve borsa yatırım fonu katılma paylarına, altına dayalı mevduat ve katılma hesaplarına yatırılır. Fon’un yatırım hedefi, altın fiyatlarındaki değişimleri yatırımcısına yansıtmaktır. Ayrıca fonun orta/uzun vadeli getirisini artırmak amacıyla diğer kıymetli madenlere dayalı para ve sermaye piyasası araçlarına, borçlanma araçlarına, ortaklık paylarına, yatırım ve borsa yatırım fonu katılma paylarına yatırım yapılabilir. Fonun karşılaştırma ölçütü %95 BIST-KYD Altın Fiyat Ağırlıklı Ortalama Endeksi + %5 BIST-KYD Repo (Brüt) Endeksi'dir.

Risk Skalası
Potansiyel Düşük Getiri
Potansiyel Yüksek Getiri
Fon Risk Değeri = 6
En az risk 1, en fazla risk 7 olmak üzere rüsk değeri 1-7 arasındadır.
Fon Varlık Dağılımı
Fon Künyesi
Fon Adı Altın Fonu
Borsa İşlem Kodu OJK
Fon Kuruluş Tarihi 31.08.2021
Fon Büyüklüğü (TRY) 9.606.165.662,54
Pay Fiyatı (TRY) 4,799404
Yönetim Ücreti (Yıllık %) 2,000
Risk Değeri 6/7
Alım / Satım Valörü T+1 / T+1
Stopaj Avantajı Var
Fiyat ve Getiri Grafiği