×

Teknoloji Fon Sepeti Fonu - OJT

Temel Bilgiler

Fon’un yatırım stratejisi çerçevesinde, fon toplam değerinin en az %80’i devamlı olarak; teknoloji temasına yatırım yapan yerli ve yabancı yatırım fonları ile borsa yatırım fonlarının katılma paylarına yatırılır. Fonun yatırım amacı, teknoloji şirketlerine yatırım yapan yatırım fonu ve borsa yatırım fonları vasıtasıyla; A.B.D. ve Türkiye piyasaları başta olmak üzere olmak üzere, teknoloji sektöründe faaliyet gösteren kurumların kazancına iştirak etmek ve orta/uzun vadede NASDAQ100 Teknoloji Sektörü Endeksi ile BIST Teknoloji Ağırlık Sınırlamalı Getiri Endeksi bileşenlerinden oluşan karşılaştırma ölçütünün üzerinde getiri kaydetmektir. Fonun karşılaştırma ölçütü Karşılaştırma Ölçütü %20 BIST Teknoloji Ağırlık Sınırlamalı Getiri Endeksi, %15 BIST-KYD Repo Endeksi (Brüt), %65 NASDAQ 100 Teknoloji Sektörü Toplam Getiri Endeksi'dir.

Risk Skalası
Potansiyel Düşük Getiri
Potansiyel Yüksek Getiri
Fon Risk Değeri = 6
En az risk 1, en fazla risk 7 olmak üzere rüsk değeri 1-7 arasındadır.
Fon Varlık Dağılımı
Fon Künyesi
Fon Adı Teknoloji Fon Sepeti Fonu
Borsa İşlem Kodu OJT
Fon Kuruluş Tarihi 04.05.2021
Fon Büyüklüğü (TRY) 3.319.381.719,40
Pay Fiyatı (TRY) 5,624180
Yönetim Ücreti (Yıllık %) 2,950
Risk Değeri 6/7
Alım / Satım Valörü T+1 / T+3
Stopaj Avantajı Var
Fiyat ve Getiri Grafiği