×
Temel Bilgiler

Fon’un yatırım stratejisi çerçevesinde, fon toplam değerinin asgari %80’i devamlı olarak emtia fiyatlarını / emtia fiyatlarına dayalı endeksleri takip eden veya emtiaya dayalı olan yerli yatırım fonları ile yerli ve yabancı borsa yatırım fonlarının katılma paylarına yatırılır. Fonun yatırım amacı, belirli bir emtiaya veya birden fazla emtia grubuna yönelik yatırım yapan menkul kıymet yatırım fonları ve borsa yatırım fonları vasıtasıyla; ulusal ve/veya uluslararası emtia piyasalarındaki kazanca iştirak etmektir. Fonun karşılaştırma ölçütü %15 QNB Finans Portföy Altın Katılım BYF Endeksi, %5 QNB Finans Portföy Gümüş Katılım BYF Endeksi, %65 Bloomberg Kıymetli Madenler Harici Emtialar Toplam Getiri Endeksi (Bloomberg Commodity exPrecious Metals Total Return Index - BCOMXPMT), %15 BIST-KYD Brüt Repo Endeksi'dir.

Risk Skalası
Potansiyel Düşük Getiri
Potansiyel Yüksek Getiri
Fon Risk Değeri = 6
En az risk 1, en fazla risk 7 olmak üzere rüsk değeri 1-7 arasındadır.
Fon Varlık Dağılımı
Fon Künyesi
Fon Adı Emtia Fon Sepeti Fonu
Borsa İşlem Kodu OVD
Fon Kuruluş Tarihi 16.05.2022
Fon Büyüklüğü (TRY) 78.015.999,07
Pay Fiyatı (TRY) 1,465558
Yönetim Ücreti (Yıllık %) 2,500
Risk Değeri 6/7
Alım / Satım Valörü T+1 / T+3
Stopaj Avantajı Var
Fiyat ve Getiri Grafiği