×

QNB Finansbank Temiz Enerji Endeksi Hisse Senedi Yoğun Borsa Yatırım Fonu - DJA

Temel Bilgiler

QNB Finans Portföy Dow Jones İstanbul 20 Hisse Senedi Yoğun Borsa Yatırım Fonu'nun "QNB Finans Portföy QNB Finansbank Temiz Enerji Endeksi Hisse Senedi Yoğun Borsa Yatırım Fonu"na dönüştürülmesine yönelik olarak Kurul'a yapmış olduğumuz başvurumuz 12/03/2024 tarihi itibari ile onaylanmıştır. 19/04/2024 itibari ile Fon "QNB Finans Portföy QNB Finansbank Temiz Enerji Endeksi Hisse Senedi Yoğun Borsa Yatırım Fonu" unvanı, "QTEMZ" borsa kodu ve yeni yönetim stratejisi ile yönetilmeye başlanmıştır. Fon, QNB Finansbank Temiz Enerji Endeksi’ni takip etmektedir. QNB Finansbank Temiz Enerji Endeksi, Borsa İstanbul’da işlem gören ve faaliyet gelirlerinin büyük çoğunluğunu yenilenebilir enerji kaynaklarından enerji üretim veya dağıtımı veya bu alanda kullanılan teknolojilerin veya bileşenlerin üretim veya satışından elde eden şirketlerin paylarından oluşan portföyün fiyat ve getiri performansının ölçülmesi amacıyla oluşturulmuştur. Endeks 10 paydan oluşur. Endekste yer alacak paylar, ilgili Endeks Dönemi’nde Yıldız Pazar’da yer alacak şirket payları arasından seçilir.

Risk Skalası
Potansiyel Düşük Getiri
Potansiyel Yüksek Getiri
Fon Risk Değeri = 7
En az risk 1, en fazla risk 7 olmak üzere rüsk değeri 1-7 arasındadır.
Fon Varlık Dağılımı
Fon Künyesi
Fon Adı QNB Finansbank Temiz Enerji Endeksi Hisse Senedi Yoğun Borsa Yatırım Fonu
Borsa İşlem Kodu QTEMZ
Fon Kuruluş Tarihi 12.01.2005
Fon Büyüklüğü (TRY) 95.456.798,97
Pay Fiyatı (TRY) 334,936137
Yönetim Ücreti (Yıllık %) 0,730
Risk Değeri 7/7
Alım / Satım Valörü T+2 / T+2
Stopaj Avantajı Var
Fiyat ve Getiri Grafiği