×

Özel Sektör Borçlanma Araçları Fonu - FYO

Temel Bilgiler

Fon, portföylerini özel sektör tarafından ihraç edilen sabit getirili menkul kıymetlerin getirisi ile çeşitlendirmeyi tercih eden yatırımcılar için uygundur. Özel Sektör Fonu, ağırlıklı olarak özel sektör tarafından ihraç edilmiş TL cinsi orta ve uzun vadeli özel sektör tahvillerine yatırım yaparak istikrarlı getiri sağlamayı amaçlamaktadır. Fon toplam değerinin en az %80’i devamlı olarak yerli ve yabancı özel sektör borçlanma araçlarına yatırılacaktır. Fonun karşılaştırma ölçütü %85 BIST-KYD OSBA Endeksi (Sabit) + %15 BIST-KYD ON Brüt Endeksi'dir.

Risk Skalası
Potansiyel Düşük Getiri
Potansiyel Yüksek Getiri
Fon Risk Değeri = 1
En az risk 1, en fazla risk 7 olmak üzere rüsk değeri 1-7 arasındadır.
Fon Varlık Dağılımı
Fon Künyesi
Fon Adı Özel Sektör Borçlanma Araçları Fonu
Borsa İşlem Kodu FYO
Fon Kuruluş Tarihi 02.01.2001
Fon Büyüklüğü (TRY) 261.755.888,01
Pay Fiyatı (TRY) 0,500020
Yönetim Ücreti (Yıllık %) 1,500
Risk Değeri 1/7
Alım / Satım Valörü T+1 / T+1
Stopaj Avantajı Var
Fiyat ve Getiri Grafiği