×

Kısa Vadeli Borçlanma Araçları (TL) Fonu - FYT

Temel Bilgiler

Fon, birikimlerini istediği an nakde çevirmek ve kısa vadede istikrarlı gelir elde etmeyi amaçlayan yatırımcılara yatırım yapma olanağı sunar. Fon toplam değerinin en az %80’i devamlı olarak yerli kamu ve özel sektör borçlanma araçlarına yatırılacak ve portföyünün aylık ağırlıklı ortalama vadesi en az 25 en fazla 90 gün olacaktır. Fon portföyüne sadece TL cinsi varlıklar ve işlemler dahil edilecektir. Fonun karşılaştırma ölçütü %40 BIST-KYD 91 Günlük DİBS Endeksi + %45 BIST-KYD OSBA Endeksi (Sabit) + %15 BIST-KYD ON Brüt Endeksi'dir.

Risk Skalası
Potansiyel Düşük Getiri
Potansiyel Yüksek Getiri
Fon Risk Değeri = 1
En az risk 1, en fazla risk 7 olmak üzere rüsk değeri 1-7 arasındadır.
Fon Varlık Dağılımı
Fon Künyesi
Fon Adı Kısa Vadeli Borçlanma Araçları (TL) Fonu
Borsa İşlem Kodu FYT
Fon Kuruluş Tarihi 01.11.2002
Fon Büyüklüğü (TRY) 1.575.145.361,49
Pay Fiyatı (TRY) 0,162068
Yönetim Ücreti (Yıllık %) 2,300
Risk Değeri 1/7
Alım / Satım Valörü T / T
Stopaj Avantajı Var
Fiyat ve Getiri Grafiği