×
Temel Bilgiler

Fon’un yatırım stratejisi çerçevesinde, fon toplam değerinin en az %80’i devamlı olarak; diğer yatırım fonlarının ve borsa yatırım fonlarının katılma paylarına yatırılır. Sepet içerisinde yatırım yapılacak fonların seçilmesi ve ağırlıklarının belirlenmesi sürecinde yapay zeka tabanlı portföy değerlendirme modelinin çıktıları baz alınır. Oluşturulan sepetin orta-uzun vadede mevduatın üzerinde getiri elde edilmesi hedeflenir. Fonun eşik değeri BIST-KYD 1 Aylık TL Mevduat Endeksi'dir.

Risk Skalası
Potansiyel Düşük Getiri
Potansiyel Yüksek Getiri
Fon Risk Değeri = 4
En az risk 1, en fazla risk 7 olmak üzere rüsk değeri 1-7 arasındadır.
Fon Varlık Dağılımı
Fon Künyesi
Fon Adı Fon Sepeti Fonu
Borsa İşlem Kodu FFP
Fon Kuruluş Tarihi 02.02.2021
Fon Büyüklüğü (TRY) 1.918.166.215,65
Pay Fiyatı (TRY) 3,938008
Yönetim Ücreti (Yıllık %) 1,000
Risk Değeri 4/7
Alım / Satım Valörü T+1 / T+2
Stopaj Avantajı Var
Fiyat ve Getiri Grafiği