×

Çoklu Varlık Katılım Fonu - FFH

Temel Bilgiler

Fon stratejisi kapsamında katılım esaslarına uygun para ve sermaye piyasası araçlarına yatırım yapılarak; orta-uzun vadede kar payı endeksi üzerinde getiri elde edilmesi hedeflenir. Fon portföyüne yabancı sermaye piyasası araçları da dahil edilebilir. Stratejik ve taktiksel varlık dağılımının aktif biçimde yönetilmesi suretiyle portföy çeşitliliği sağlanır. Fon portföyünde yatırım yapılan tüm varlıklar işlem türü itibarıyla uluslararası katılım esaslarına uygun olup, faizsiz/katılım finans ilkelerine uygunluğu onaylanmış olan endekslerde yer alır. Fonun eşik değeri BIST-KYD 1 Aylık TL Kar Payı Endeksi'dir.

Risk Skalası
Potansiyel Düşük Getiri
Potansiyel Yüksek Getiri
Fon Risk Değeri = 3
En az risk 1, en fazla risk 7 olmak üzere rüsk değeri 1-7 arasındadır.
Fon Varlık Dağılımı
Fon Künyesi
Fon Adı Çoklu Varlık Katılım Fonu
Borsa İşlem Kodu FFH
Fon Kuruluş Tarihi 02.02.2021
Fon Büyüklüğü (TRY) 549.671.364,66
Pay Fiyatı (TRY) 4,092174
Yönetim Ücreti (Yıllık %) 1,950
Risk Değeri 3/7
Alım / Satım Valörü T+1 / T+2
Stopaj Avantajı Var
Fiyat ve Getiri Grafiği