×

Para Piyasası (TL) Fonu - FI5

Temel Bilgiler

Fon, Birikimlerini istediği an nakde çevirmek ve kısa vadede istikrarlı gelir elde etmeyi amaçlayan yatırımcılara, yatırım yapma olanağı sunar. Fon portföyünün tamamı devamlı olarak, vadesine en fazla 184 gün kalmış, likiditesi yüksek para ve sermaye piyasası araçlarından oluşacaktır. Portföyün günlük olarak hesaplanan ağırlıklı ortalama vadesi ise maksimum 45 gündür. Fon portföyüne sadece TL cinsi varlıklar ve işlemler dahil edilecektir. Fonun karşılaştırma ölçütü %70 BIST-KYD Repo (Brüt) Endeksi + %20 BIST-KYD ÖSBA (Sabit) Endeksi + %10 BIST-KYD DIBS 91 Gün Endeksi'dir.

Risk Skalası
Potansiyel Düşük Getiri
Potansiyel Yüksek Getiri
Fon Risk Değeri = 1
En az risk 1, en fazla risk 7 olmak üzere rüsk değeri 1-7 arasındadır.
Fon Varlık Dağılımı
Fon Künyesi
Fon Adı Para Piyasası (TL) Fonu
Borsa İşlem Kodu FI5
Fon Kuruluş Tarihi 02.01.2001
Fon Büyüklüğü (TRY) 37.799.160.439,31
Pay Fiyatı (TRY) 306,718789
Yönetim Ücreti (Yıllık %) 1,300
Risk Değeri 1/7
Alım / Satım Valörü T / T
Stopaj Avantajı Var
Fiyat ve Getiri Grafiği