×

Borçlanma Araçları Fonu - FI3

Temel Bilgiler

Fon, birikimlerini orta ve uzun vadeli sabit getirili menkul kıymetlerde değerlendirmek ve/veya faiz dalgalanmalarından faydalanarak yatırımlarında ilave getiri sağlamayı amaçlayan yatırımcılara yatırım yapma olanağı sunar. Fon toplam değerinin en az %80’i devamlı olarak yerli ve yabancı kamu ve özel sektör borçlanma araçlarına yatırılacaktır. Fonun karşılaştırma ölçütü %30 BIST-KYD DİBS Tüm Endeksi + %40 BIST-KYD 365 Günlük DİBS Endeksi + %20 BIST-KYD O/N Brüt Endeksi + %10 BIST-KYD ÖSBA Endeksi (Sabit) şeklinde belirlenmiştir.

Risk Skalası
Potansiyel Düşük Getiri
Potansiyel Yüksek Getiri
Fon Risk Değeri = 3
En az risk 1, en fazla risk 7 olmak üzere rüsk değeri 1-7 arasındadır.
Fon Varlık Dağılımı
Fon Künyesi
Fon Adı Borçlanma Araçları Fonu
Borsa İşlem Kodu FI3
Fon Kuruluş Tarihi 02.01.2001
Fon Büyüklüğü (TRY) 158.108.126,32
Pay Fiyatı (TRY) 428,998756
Yönetim Ücreti (Yıllık %) 1,800
Risk Değeri 3/7
Alım / Satım Valörü T+1 / T+1
Stopaj Avantajı Var
Fiyat ve Getiri Grafiği