×

Temiz Enerji ve Su Fon Sepeti Fonu - OLD

Temel Bilgiler

Fon’un yatırım stratejisi çerçevesinde, en az %80’i devamlı olarak; temiz enerji ve su temalarına yatırım yapan yerli ve yabancı yatırım fonları ile borsa yatırım fonlarının katılma paylarına yatırılır. Temiz enerji ve su temalarından her birine ayrı ayrı ve devamlı olarak fon toplam değerinin asgari %40’ı oranında yatırım yapılacaktır. Fon’un yatırım amacı, söz konusu temalara ilişkin sektörlerde üretici, geliştirici, dağıtıcı, altyapı sağlayıcı veya kurucu olarak faaliyet gösteren şirketlere yatırım yapan yatırım fonu ve borsa yatırım fonları vasıtasıyla; A.B.D. ve Türkiye piyasaları başta olmak üzere, yatırım temalarına uygun şirketlerin fonlanmasına destek olmak, söz konusu kurumların kazancına iştirak etmek ve orta/uzun vadede QNB Finansbank Temiz Enerji Endeksi, NASDAQ Clean Edge Green Energy Total Return Index (Temiz Enerji Endeksi) ve NASDAQ OMX US Water Total Return Index (Su Endeksi) bileşenlerinden oluşan karşılaştırma ölçütünün üzerinde getiri kaydetmektir. Fonun karşılaştırma ölçütü %20 BIST QNB Finansbank Temiz Enerji Getiri Endeksi, %20 NASDAQ Clean Edge Green Energy Total Return Endeksi, %40 NASDAQ OMX US Water Total Return Endeksi ve %20 BIST-KYD Repo Endeksi'dir.

Risk Skalası
Potansiyel Düşük Getiri
Potansiyel Yüksek Getiri
Fon Risk Değeri = 6
En az risk 1, en fazla risk 7 olmak üzere rüsk değeri 1-7 arasındadır.
Fon Varlık Dağılımı
Fon Künyesi
Fon Adı Temiz Enerji ve Su Fon Sepeti Fonu
Borsa İşlem Kodu OLD
Fon Kuruluş Tarihi 01.12.2021
Fon Büyüklüğü (TRY) 111.523.291,90
Pay Fiyatı (TRY) 2,142260
Yönetim Ücreti (Yıllık %) 2,500
Risk Değeri 6/7
Alım / Satım Valörü T+1 / T+3
Stopaj Avantajı Var
Fiyat ve Getiri Grafiği