×

Birinci Değişken Fon - FNO

Temel Bilgiler

Fon, piyasa koşullarına göre mevzuatın belirlediği sınırlar çerçevesinde aktif olarak yönetilmektedir. Makroekonomik veriler ve gelişmeler, istatistiksel ve diğer analizler ışığında hem Türk Lirası hem de Yabancı Para birimi cinsinden varlıklara yatırım yapılır. Risk-getiri dengesi gözetilerek, hem sermaye kazancı hem de mevduat endeksi üzerinde getiri hedeflenir. Değişen makroekonomik çerçeveyle uyumlu olarak varlık alokasyonu da değiştirilir ve ilgili varlık dağılımına en uygun enstrümanlar seçilir. Fonun eşik değeri BIST-KYD 1 Aylık TL Mevduat Endeksi'dir.

Risk Skalası
Potansiyel Düşük Getiri
Potansiyel Yüksek Getiri
Fon Risk Değeri = 4
En az risk 1, en fazla risk 7 olmak üzere rüsk değeri 1-7 arasındadır.
Fon Varlık Dağılımı
Fon Künyesi
Fon Adı Birinci Değişken Fon
Borsa İşlem Kodu FNO
Fon Kuruluş Tarihi 11.12.2006
Fon Büyüklüğü (TRY) 3.568.540.217,88
Pay Fiyatı (TRY) 0,101835
Yönetim Ücreti (Yıllık %) 2,010
Risk Değeri 4/7
Alım / Satım Valörü T+1 / T+2
Stopaj Avantajı Yok
Fiyat ve Getiri Grafiği