×

Para Piyasası Serbest (TL) Fon - FSK

Temel Bilgiler

Fon portföyünün tamamı devamlı olarak, vadesine en fazla 184 gün kalmış likiditesi yüksek para ve sermaye piyasası araçlarından oluşacaktır. Fon portföyünün günlük olarak hesaplanan ağırlıklı ortalama vadesi en fazla 45 gün olacaktır. Vadeye kalan gün sayısı hesaplanamayan varlıklar fon portföyüne dahil edilmeyecektir. Fonun yatırım amacı, Türk Lirası bazında mutlak getiri kaydetmektir. Fon portföyüne sadece TL cinsi varlıklar ve işlemler dahil edilecektir. Fonun eşik değeri BIST-KYD 1 Aylık TL Mevduat Endeksi'dir.

Risk Skalası
Potansiyel Düşük Getiri
Potansiyel Yüksek Getiri
Fon Risk Değeri = 1
En az risk 1, en fazla risk 7 olmak üzere rüsk değeri 1-7 arasındadır.
Fon Varlık Dağılımı
Fon Künyesi
Fon Adı Para Piyasası Serbest (TL) Fon
Borsa İşlem Kodu FSK
Fon Kuruluş Tarihi 05.06.2020
Fon Büyüklüğü (TRY) 358.117.821,30
Pay Fiyatı (TRY) 2,537424
Yönetim Ücreti (Yıllık %) 1,300
Risk Değeri 1/7
Alım / Satım Valörü T / T
Stopaj Avantajı Yok
Fiyat ve Getiri Grafiği