×

Eurobond (Döviz) Borçlanma Araçları Fonu - FUB

Temel Bilgiler

Fon, birikimlerini orta ve uzun vadeli dış borçlanma araçlarında (Eurobond) değerlendirmek isteyen, faiz dalgalanmalarından faydalanarak yatırımlarında ilave getiri sağlamayı amaçlayan yatırımcılara yatırım yapma olanağı sunar. Fon toplam değerinin en az %80’i devamlı olarak yerli ve yabancı kamu ve özel sektör dış borçlanma araçlarına (Eurobond) yatırılacaktır. Fon portföyüne fon toplam değerinin en fazla %20’si oranında yabancı para ve sermaye piyasası araçları dâhil edilebilir. Fonun karşılaştırma ölçütü %90 BIST-KYD Eurobond Endeksi (USD/TL) + %10 BIST-KYD O/N Repo Brüt Endeksi'dir.

Risk Skalası
Potansiyel Düşük Getiri
Potansiyel Yüksek Getiri
Fon Risk Değeri = 6
En az risk 1, en fazla risk 7 olmak üzere rüsk değeri 1-7 arasındadır.
Fon Varlık Dağılımı
Fon Künyesi
Fon Adı Eurobond (Döviz) Borçlanma Araçları Fonu
Borsa İşlem Kodu FUB
Fon Kuruluş Tarihi 26.01.2005
Fon Büyüklüğü (TRY) 838.058.441,04
Pay Fiyatı (TRY) 0,443184
Yönetim Ücreti (Yıllık %) 1,750
Risk Değeri 6/7
Alım / Satım Valörü T+1 / T+2
Stopaj Avantajı Yok
Fiyat ve Getiri Grafiği