×

Birinci Serbest (Döviz) Fon - FPZ

Temel Bilgiler

Fon, birikimlerini orta ve uzun vadeli döviz cinsi kamu ve özel sektör dış borçlanma araçlarında değerlendirmek isteyen, faiz dalgalanmalarından faydalanarak yatırımlarında ilave getiri sağlamayı amaçlayan yatırımcılar için uygundur. Fonun eşik değeri BIST-KYD 1 Aylık USD Mevduat Endeksi + %1.50 olarak belirlenmiştir.

Risk Skalası
Potansiyel Düşük Getiri
Potansiyel Yüksek Getiri
Fon Risk Değeri = 4
En az risk 1, en fazla risk 7 olmak üzere rüsk değeri 1-7 arasındadır.
Fon Varlık Dağılımı
Fon Künyesi
Fon Adı Birinci Serbest (Döviz) Fon
Borsa İşlem Kodu FPZ
Fon Kuruluş Tarihi 13.09.2018
Fon Büyüklüğü (USD) 862.963.600,03
Pay Fiyatı (USD) 1,334567
Yönetim Ücreti (Yıllık %) 1,300
Risk Değeri 4/7
Alım / Satım Valörü T+1 / T+3
Stopaj Avantajı Yok
Fiyat ve Getiri Grafiği