×

Dinamik Dağılımlı Serbest (Döviz) Fon - DNM

Temel Bilgiler

Fon’un ana yatırım stratejisi uyarınca, fon toplam değerinin en az %80’i devamlı olarak, T.C. Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından döviz cinsinden ihraç edilen borçlanma araçları ve kira sertifikaları ile yerli ihraççıların döviz cinsinden ihraç edilen para ve sermaye piyasası araçlarına yatırılacaktır. Fonun portföy dağılımı, söz konusu sınırlamalar dahilinde kalmak kaydıyla; makroekonomik veriler, istatistiksel analizler ve fon yöneticisinin piyasa beklentileri dahilinde dinamik olarak değiştirilecektir. Fonun yatırım amacı, yabancı para cinsi sermaye piyasası araçlarına yatırım yapmak suretiyle yatırımcısına döviz bazında mutlak getiri yansıtmaktır. Fonun eşik değeri BIST- KYD 1 Aylık Mevduat USD Endeksi * 1.2 olarak belirlenmiştir.

Risk Skalası
Potansiyel Düşük Getiri
Potansiyel Yüksek Getiri
Fon Risk Değeri = 5
En az risk 1, en fazla risk 7 olmak üzere rüsk değeri 1-7 arasındadır.
Fon Varlık Dağılımı
Fon Künyesi
Fon Adı Dinamik Dağılımlı Serbest (Döviz) Fon
Borsa İşlem Kodu DNM
Fon Kuruluş Tarihi 03.06.2024
Fon Büyüklüğü (USD) 3.874.130,73
Pay Fiyatı (USD) 1,026328
Yönetim Ücreti (Yıllık %) 1,500
Risk Değeri 5/7
Alım / Satım Valörü T+1 / T+3
Stopaj Avantajı Yok
Fiyat ve Getiri Grafiği