×

Beşinci Serbest (Döviz) Fon - OJB

Temel Bilgiler

Fon yatırım stratejisi çerçevesinde Amerikan Doları cinsi varlıklara yatırım yaparak USD cinsi mutlak getiri hedeflemektedir. Fon portföyünde ağırlıklı olarak kısa vadeli para ve sermaye piyasası araçlarına yer verilir. Fonun eşik değeri BIST-KYD 1 Aylık USD Mevduat Endeksidir.

Risk Skalası
Potansiyel Düşük Getiri
Potansiyel Yüksek Getiri
Fon Risk Değeri = 1
En az risk 1, en fazla risk 7 olmak üzere rüsk değeri 1-7 arasındadır.
Fon Varlık Dağılımı
Fon Künyesi
Fon Adı Beşinci Serbest (Döviz) Fon
Borsa İşlem Kodu OJB
Fon Kuruluş Tarihi 21.12.2022
Fon Büyüklüğü (USD) 1.042.751.604,64
Pay Fiyatı (USD) 1,039454
Yönetim Ücreti (Yıllık %) 1,000
Risk Değeri 1/7
Alım / Satım Valörü T+1 / T+1
Stopaj Avantajı Yok
Fiyat ve Getiri Grafiği