×

Gümüş Serbest Fon - FMG

Temel Bilgiler

Fonun yatırım amacı, gümüş ve gümüşe dayalı sermaye piyasası araçlarına yatırım yapmak suretiyle gümüş fiyatlarında oluşacak değişimleri yatırımcısına yüksek oranda yansıtmaktır. Fon toplam değerinin en az %80’i devamlı olarak fiziki gümüşe, gümüşe dayalı para ve sermaye piyasası araçlarına, gümüşe dayalı endeksleri takip etmek üzere kurulmuş yerli/yabancı borsa yatırım fonlarına, menkul kıymet yatırım fonlarına veya gümüşe dayalı yerli/yabancı yapılandırılmış yatırım araçlarına yatırılacaktır. Fonun eşik değeri %95 Gümüş fiyatı (TL) (Bloomberg’de ilan edilen “XAG” kodlu uluslararası ABD Doları cinsinden spot gümüş ons fiyatının TCMB alış kuru ile çarpılması yoluyla hesaplanan değer) + %5 BIST-KYD Repo (Brüt) Endeksi olarak belirlenmiştir.

Risk Skalası
Potansiyel Düşük Getiri
Potansiyel Yüksek Getiri
Fon Risk Değeri = 7
En az risk 1, en fazla risk 7 olmak üzere rüsk değeri 1-7 arasındadır.
Fon Varlık Dağılımı
Fon Künyesi
Fon Adı Gümüş Serbest Fon
Borsa İşlem Kodu FMG
Fon Kuruluş Tarihi 24.04.2024
Fon Büyüklüğü (TRY) 240.056.887,76
Pay Fiyatı (TRY) 1,090298
Yönetim Ücreti (Yıllık %) 2,000
Risk Değeri 7/7
Alım / Satım Valörü T+1 / T+3
Stopaj Avantajı Yok
Fiyat ve Getiri Grafiği