TEFAS Hakkında

TEFAS tek bir yatırım hesabıyla özel şartlara tabi olan yatırım fonları hariç olmak üzere, Sermaye Piyasası Kurulu’nun izniyle kurulmuş ve sermaye piyasasında faaliyette olan tüm yatırım fonlarına erişim imkanı sağlayan elektronik bir platformdur. İstanbul Takas ve Saklama Bankası A.Ş. (Takasbank) tarafından işletilen TEFAS, 9 Ocak 2015 tarihinde faaliyete geçmiştir.

Finans Portföy Yönetimi A.Ş.’nin kurucu olduğu yatırım fonları ile diğer portföy şirketlerinin kurucusu olduğu yatırım fonlarının alım-satım işlemleri TEFAS Platformu üzerinden gerçekleşmektedir.

TEFAS’ta işlem gören Finans Portföy Yönetimi A.Ş. yatırım fonlarının katılım payları TEFAS’a üye olan yatırım kuruluşları aracılığı ile de alınıp satılabilecektir.

TEFAS ile birlikte eş zamanlı olarak 9 Ocak 2015 tarihinde fonların performanslarının analiz edilebildiği ve yatırım kararlarının performansa göre alınabilmesini mümkün kılan Fon Bilgilendirme Platformu da hizmete açıldı. Fon Bilgilendirme Platformu’na http://fonturkey.com.tr veya http://fundturkey.com.tr adreslerinden ulaşılabilir.