Performans Dönemi

Portföy yönetimi, Performans Dönemleri'nden oluşmaktadır. Performans dönemleri her bir takvim yılı için Haziran ayı sonu ve Aralık ayı sonu olarak belirlenmiştir Yatırımcı performans dönemi içerisinde tercih ettiği bir tarihte de portföy yönetimi hizmetinden herhangi bir çıkış komisyonu ödemeden ayrılabilir ve nakit giriş çıkışı yapabilir.

Performansın tam anlamı ile ölçülebilmesi için tavsiyemiz minimum altı aylık periyotlarda getiri ve karşılaştırma ölçütü getirisinin değerlendirilmesi yönündedir

ÜCRETLER

Portföy Yönetim Ücreti:
Her ay sonunda aylık ortalama portföy değeri üzerinden portföy yönetim ücreti hesaplanır.Katılım ve çıkış tarihine bağlı olarak bir ayın tamamlanmadığı durumlarda günlük olarak hesaplanır ve tahsil edilir.

Performans Ücreti:
Performans dönemi sonunda, portföy getirisinin, portföy yönetimine başlarken belirlenen karşılaştırma ölçütünün getirisinin üzerinde yarattığı getiriye göre 'performans ücreti' tahsil edilir. Performans ücreti yönetim ücretleri kesildikten sonra portföy getirisinin "Kıstas Oranı"nı aşan kısmından kesilen orandır.

Her performans dönemi sonunda, yatırımcı portföyden ayrılmak istediği durumda veya hesapta bulunan paranın en az % 50'si çekilmek istendiğinde hesaplanır ve tahsil edilir.