Karşılaştırma Ölçütleri

Karşılaştırma ölçütü veya eşik değer yönetilen portföyün performans dönemi sonu itibariyle performansının ölçümünde ve performans ücretinin hesaplanmasında baz olarak kullanılan kriterlerdir.

Yerindelik testinizin sonucunda oluşan risk profilinize uygun olarak belirlenecek yatırım startejisi doğrultusunda karşılıklı mutabık kalınarak farklı karşılaştırma ölçütü veya eşik değer belirlenebilir.