Menkul Kıymet Yatırım Fonları

Yatırım Fonu Nedir?

Kanun hükümleri uyarınca tasarruf sahiplerinden katılma payı karşılığında toplanan para ya da diğer varlıklarla, tasarruf sahipleri hesabına, inançlı mülkiyet esaslarına göre, Yatırım Fonlarına İlişkin Esaslar Tebliğ’inde belirtilen varlıklar ve işlemlerden oluşan portföy veya portföyleri işletmek amacıyla portföy yönetim şirketleri tarafından içtüzük ile kurulan ve tüzel kişiliği bulunmayan mal varlığıdır.

FPY Menkul Kıymet Yatırım Fonları FPY Şemsiye Fonları Aylık FPY Yatırım Fon Bültenleri Fon Fiyatları Yatırım Fonu Avantajları TEFAS Hakkında Yatırım Fonlarında Risk Yönetimi Uygulamaları