Fon Adı Birim Pay Değeri (TL)
QNB Finans Portföy A.B.D Hazine Bonosu Dolar Yabancı BYF 817,911055
QNB Finans Portföy Altın BYF 0,195097
QNB Finans Portföy Baysan Serbest (Döviz) Özel Fon 11,293326
QNB Finans Portföy Birinci Değişken Fon 0,001456
QNB Finans Portföy Birinci Hisse Senedi Fonu (Hisse Senedi Yoğun Fon) -0,002128
QNB Finans Portföy Birinci Serbest (Döviz) Fon 10,116051
QNB Finans Portföy Borçlanma Araçları Fonu -0,263057
QNB Finans Portföy Çoklu Varlık Katılım Fonu 1,075874
QNB Finans Portföy Dow Jones İstanbul 20 Hisse Senedi Yoğun BYF -0,031103
QNB Finans Portföy Dördüncü Serbest (Döviz) Fon 1,013859
QNB Finans Portföy Eurobond Borçlanma Araçları Fonu 0,017110
QNB Finans Portföy Fon Sepeti Fonu 1,134301
QNB Finans Portföy Gümüş BYF 0,148662
QNB Finans Portföy Kısa Vadeli Borçlanma Araçları Fonu -0,000147
QNB Finans Portföy Kısa Vadeli Serbest Fon 1,130873
QNB Finans Portföy Özel Sektör Borçlanma Araçları Fonu -0,000347
QNB Finans Portföy Para Piyasası Fonu -0,137389
QNB Finans Portföy Ser Serbest (Döviz) Özel Fon 8,882592
QNB Finans Portföy Sultan Serbest (Döviz) Özel Fon 7,922578
QNB Finans Portföy Üçüncü Serbest (Döviz) Fon 9,291033
QNB Finans Portföy Vizyon Serbest (Döviz) Özel Fon 9,966994