Fon Adı Birim Pay Değeri (TL)
QNB Finans Portföy A.B.D Hazine Bonosu Dolar Yabancı BYF 658,172187
QNB Finans Portföy Altın BYF 35,409809
QNB Finans Portföy Birinci Değişken Fon 0,023045
QNB Finans Portföy Birinci Hisse Senedi Fonu (Hisse Senedi Yoğun Fon) 0,567234
QNB Finans Portföy Birinci Serbest (Döviz) Fon 5,393085
QNB Finans Portföy Borçlanma Araçları Fonu 176,384215
QNB Finans Portföy Dow Jones İstanbul 20 Hisse Senedi Yoğun BYF 38,245483
QNB Finans Portföy Eurobond Borçlanma Araçları Fonu 0,076299
QNB Finans Portföy Gümüş BYF 27,573026
QNB Finans Portföy Kısa Vadeli Borçlanma Araçları Fonu 0,073552
QNB Finans Portföy Özel Sektör Borçlanma Araçları Fonu 0,209795
QNB Finans Portföy Para Piyasası Fonu 122,608752