Fon Adı Birim Pay Değeri (TL)
QNB Finans Portföy A.B.D Hazine Bonosu Dolar Yabancı BYF 1.703,082954
QNB Finans Portföy Altın BYF 0,489669
QNB Finans Portföy Birinci Değişken Fon 0,072987
QNB Finans Portföy Birinci Hisse Senedi Fonu (Hisse Senedi Yoğun Fon) 5,899482
QNB Finans Portföy Birinci Serbest (Döviz) Fon 34,883416
QNB Finans Portföy Borçlanma Araçları Fonu 334,164688
QNB Finans Portföy Çoklu Varlık Katılım Fonu 3,013851
QNB Finans Portföy Dow Jones İstanbul 20 Hisse Senedi Yoğun BYF -0,057799
QNB Finans Portföy Eurobond Borçlanma Araçları Fonu 0,330212
QNB Finans Portföy Fon Sepeti Fonu 2,683095
QNB Finans Portföy Gümüş BYF 0,203158
QNB Finans Portföy Kısa Vadeli Borçlanma Araçları (TL) Fonu -0,000024
QNB Finans Portföy Kısa Vadeli Serbest Fon 1,790675
QNB Finans Portföy Özel Sektör Borçlanma Araçları Fonu 0,365783
QNB Finans Portföy Para Piyasası (TL) Fonu -0,035221