Fon Adı Birim Pay Değeri (TL)
QNB Finans Portföy A.B.D Hazine Bonosu Dolar Yabancı BYF 1.703,082954
QNB Finans Portföy Altın BYF 0,489669
QNB Finans Portföy Birinci Değişken Fon 0,050278
QNB Finans Portföy Birinci Hisse Senedi Fonu (Hisse Senedi Yoğun Fon) 3,025868
QNB Finans Portföy Birinci Serbest (Döviz) Fon 23,129842
QNB Finans Portföy Borçlanma Araçları Fonu 284,807134
QNB Finans Portföy Çoklu Varlık Katılım Fonu 2,045519
QNB Finans Portföy Dow Jones İstanbul 20 Hisse Senedi Yoğun BYF -0,057799
QNB Finans Portföy Eurobond Borçlanma Araçları Fonu 0,219832
QNB Finans Portföy Fon Sepeti Fonu 1,909057
QNB Finans Portföy Gümüş BYF 0,203158
QNB Finans Portföy Kısa Vadeli Borçlanma Araçları (TL) Fonu -0,000024
QNB Finans Portföy Kısa Vadeli Serbest Fon 1,496758
QNB Finans Portföy Özel Sektör Borçlanma Araçları Fonu 0,309208
QNB Finans Portföy Para Piyasası (TL) Fonu -0,035221