Fon Adı Birim Pay Değeri (TL)
QNB Finans Portföy A.B.D Hazine Bonosu Dolar Yabancı BYF 1.703,082954
QNB Finans Portföy Altın BYF 0,489669
QNB Finans Portföy Birinci Değişken Fon 0,046242
QNB Finans Portföy Birinci Hisse Senedi Fonu (Hisse Senedi Yoğun Fon) 2,210100
QNB Finans Portföy Birinci Serbest (Döviz) Fon 21,748369
QNB Finans Portföy Borçlanma Araçları Fonu 265,486038
QNB Finans Portföy Çoklu Varlık Katılım Fonu 1,763696
QNB Finans Portföy Dow Jones İstanbul 20 Hisse Senedi Yoğun BYF -0,057799
QNB Finans Portföy Eurobond Borçlanma Araçları Fonu 0,203614
QNB Finans Portföy Fon Sepeti Fonu 1,822828
QNB Finans Portföy Gümüş BYF 0,203158
QNB Finans Portföy Kısa Vadeli Borçlanma Araçları (TL) Fonu 0,099007
QNB Finans Portföy Kısa Vadeli Serbest Fon 1,403662
QNB Finans Portföy Özel Sektör Borçlanma Araçları Fonu 0,288277
QNB Finans Portföy Para Piyasası (TL) Fonu 171,943753