Fon Adı Birim Pay Değeri (TL)
QNB Finans Portföy A.B.D Hazine Bonosu Dolar Yabancı BYF 731,176426
QNB Finans Portföy Altın BYF 40,413932
QNB Finans Portföy Birinci Değişken Fon 0,024081
QNB Finans Portföy Birinci Hisse Senedi Fonu (Hisse Senedi Yoğun Fon) 0,546440
QNB Finans Portföy Birinci Serbest (Döviz) Fon 5,393085
QNB Finans Portföy Borçlanma Araçları Fonu 175,307486
QNB Finans Portföy Dow Jones İstanbul 20 Hisse Senedi Yoğun BYF 35,816781
QNB Finans Portföy Eurobond Borçlanma Araçları Fonu 0,083857
QNB Finans Portföy Gümüş BYF 36,565729
QNB Finans Portföy Kısa Vadeli Borçlanma Araçları Fonu 0,074427
QNB Finans Portföy Özel Sektör Borçlanma Araçları Fonu 0,212495
QNB Finans Portföy Para Piyasası Fonu 124,527754