Fon Adı Birim Pay Değeri (TL)
QNB Finans Portföy A.B.D Hazine Bonosu Dolar Yabancı BYF 877,382244
QNB Finans Portföy Altın BYF 46,001654
QNB Finans Portföy Baysan Serbest (Döviz) Özel Fon 11,293326
QNB Finans Portföy Birinci Değişken Fon 0,029698
QNB Finans Portföy Birinci Hisse Senedi Fonu (Hisse Senedi Yoğun Fon) 0,843196
QNB Finans Portföy Birinci Serbest (Döviz) Fon 10,116051
QNB Finans Portföy Borçlanma Araçları Fonu 192,495205
QNB Finans Portföy Çoklu Varlık Katılım Fonu 1,131579
QNB Finans Portföy Dow Jones İstanbul 20 Hisse Senedi Yoğun BYF 45,355097
QNB Finans Portföy Dördüncü Serbest (Döviz) Fon 1,016787
QNB Finans Portföy Eurobond Borçlanma Araçları Fonu 0,109197
QNB Finans Portföy Fon Sepeti Fonu 1,200016
QNB Finans Portföy Gümüş BYF 44,515340
QNB Finans Portföy Kısa Vadeli Borçlanma Araçları Fonu 0,085498
QNB Finans Portföy Kısa Vadeli Serbest Fon 1,130873
QNB Finans Portföy Özel Sektör Borçlanma Araçları Fonu 0,245261
QNB Finans Portföy Para Piyasası Fonu 146,891713
QNB Finans Portföy Ser Serbest (Döviz) Özel Fon 8,882592
QNB Finans Portföy Sultan Serbest (Döviz) Özel Fon 7,922578
QNB Finans Portföy Üçüncü Serbest (Döviz) Fon 9,291033
QNB Finans Portföy Vizyon Serbest (Döviz) Özel Fon 9,966994