Fon Adı Birim Pay Değeri (TL)
QNB Finans Portföy A.B.D Hazine Bonosu Dolar Yabancı BYF 1.703,082954
QNB Finans Portföy Altın BYF 0,489669
QNB Finans Portföy Birinci Değişken Fon 0,054044
QNB Finans Portföy Birinci Hisse Senedi Fonu (Hisse Senedi Yoğun Fon) 3,642193
QNB Finans Portföy Birinci Serbest (Döviz) Fon 26,662799
QNB Finans Portföy Borçlanma Araçları Fonu 296,293171
QNB Finans Portföy Çoklu Varlık Katılım Fonu 2,321785
QNB Finans Portföy Dow Jones İstanbul 20 Hisse Senedi Yoğun BYF -0,057799
QNB Finans Portföy Eurobond Borçlanma Araçları Fonu 0,250769
QNB Finans Portföy Fon Sepeti Fonu 2,191770
QNB Finans Portföy Gümüş BYF 0,203158
QNB Finans Portföy Kısa Vadeli Borçlanma Araçları (TL) Fonu -0,000024
QNB Finans Portföy Kısa Vadeli Serbest Fon 1,628800
QNB Finans Portföy Özel Sektör Borçlanma Araçları Fonu 0,334964
QNB Finans Portföy Para Piyasası (TL) Fonu -0,035221