BANKA

*Hisse senedi yoğun fon, Fon toplam değerinin en az %80’i devamlı olarak menkul kıymet yatırım ortaklıkları payları hariç olmak üzere BİAŞ’ta işlem gören ihraççı paylarından oluşan yatırım fonları ve borsa yatırım fonlarıdır.

BNKTR Banka Aylık Bülteni

Türkiye'de ilk defa, Türkiye’nin en yüksek piyasa değerli 6 banka hisse senedini alıp satabilirsiniz. Borsa Yatırım Fonu (Exchange Traded Fund), baz aldığı endeksin performansını yansıtan özel bir yatırım aracıdır.

Fon Hakkında

İç Tüzük İç Tüzük Tadil Metni İzahname İzahname Tadil Metni Yatırımcı Bilgi Formu Yönetim Ücreti ve Komisyon Tablosu Tasarruf Sahiplerine Duyuru Portföy Dağılımı

Finansal Raporları

Sürekli Bilgilendirme