BIST30

*Hisse senedi yoğun fon, Fon toplam değerinin en az %80’i devamlı olarak menkul kıymet yatırım ortaklıkları payları hariç olmak üzere BİAŞ’ta işlem gören ihraççı paylarından oluşan yatırım fonları ve borsa yatırım fonlarıdır.

Türkiye'nin İlk BIST 30’a Dayalı Yatırım Fonu

BIST30 BIST30 Aylık Bülteni

BIST30 fonu, BIST 30 endeksini baz almaktadır. Türkiye’nin önde gelen halka açık 30 şirketinin hisse senetlerini içerir. BIST’te hisse senedi gibi alınıp satılır.

Fon Hakkında

İç Tüzük İç Tüzük Tadil Metni İzahname İzahname Tadil Metni Yatırımcı Bilgi Formu Yönetim Ücreti ve Komisyon Tablosu Tasarruf Sahiplerine Duyuru Portföy Dağılımı

Finansal Raporları

Sürekli Bilgilendirme