Fon Adı Birim Pay Değeri (TL)
QNB Finans Portföy A.B.D Hazine Bonosu Dolar Yabancı BYF 560,001452
QNB Finans Portföy Altın BYF 21,427031
QNB Finans Portföy Birinci Değişken Fon 0,018142
QNB Finans Portföy Birinci Hisse Senedi Fonu (Hisse Senedi Yoğun Fon) 0,444792
QNB Finans Portföy Birinci Serbest (Döviz) Fon 5,393085
QNB Finans Portföy Borçlanma Araçları Fonu 138,037725
QNB Finans Portföy Dow Jones İstanbul 20 Hisse Senedi Yoğun BYF 34,389287
QNB Finans Portföy Eurobond Borçlanma Araçları Fonu 0,058858
QNB Finans Portföy Gümüş BYF 18,331152
QNB Finans Portföy Kısa Vadeli Borçlanma Araçları Fonu 0,063130
QNB Finans Portföy Özel Sektör Borçlanma Araçları Fonu 0,176120
QNB Finans Portföy Para Piyasası Fonu 103,945416