Fon Adı Birim Pay Değeri (TL)
QNB Finans Portföy A.B.D Hazine Bonosu Dolar Yabancı BYF 555,701093
QNB Finans Portföy Altın BYF 24,264824
QNB Finans Portföy Birinci Değişken Fon 0,020366
QNB Finans Portföy Birinci Hisse Senedi Fonu (Hisse Senedi Yoğun Fon) 0,526802
QNB Finans Portföy Birinci Serbest (Döviz) Fon 5,393085
QNB Finans Portföy Borçlanma Araçları Fonu 164,211899
QNB Finans Portföy Dow Jones İstanbul 20 Hisse Senedi Yoğun BYF 38,262124
QNB Finans Portföy Eurobond Borçlanma Araçları Fonu 0,066446
QNB Finans Portföy Gümüş BYF 20,138419
QNB Finans Portföy Kısa Vadeli Borçlanma Araçları Fonu 0,070359
QNB Finans Portföy Özel Sektör Borçlanma Araçları Fonu 0,199324
QNB Finans Portföy Para Piyasası Fonu 116,558228