Fon Adı Birim Pay Değeri (TL)
QNB Finans Portföy A.B.D Hazine Bonosu Dolar Yabancı BYF 619,476177
QNB Finans Portföy Altın BYF 30,014524
QNB Finans Portföy Birinci Değişken Fon 0,020905
QNB Finans Portföy Birinci Hisse Senedi Fonu (Hisse Senedi Yoğun Fon) 0,440177
QNB Finans Portföy Birinci Serbest (Döviz) Fon 5,393085
QNB Finans Portföy Borçlanma Araçları Fonu 168,686421
QNB Finans Portföy Dow Jones İstanbul 20 Hisse Senedi Yoğun BYF 30,628990
QNB Finans Portföy Eurobond Borçlanma Araçları Fonu 0,067645
QNB Finans Portföy Gümüş BYF 19,467556
QNB Finans Portföy Kısa Vadeli Borçlanma Araçları Fonu 0,072022
QNB Finans Portföy Özel Sektör Borçlanma Araçları Fonu 0,205031
QNB Finans Portföy Para Piyasası Fonu 119,953554