Fon Adı Birim Pay Değeri (TL)
QNB Finans Portföy A.B.D Hazine Bonosu Dolar Yabancı BYF 566,519633
QNB Finans Portföy Altın BYF 25,178393
QNB Finans Portföy Birinci Değişken Fon 0,019286
QNB Finans Portföy Birinci Hisse Senedi Fonu (Hisse Senedi Yoğun Fon) 0,454677
QNB Finans Portföy Birinci Serbest (Döviz) Fon 5,393085
QNB Finans Portföy Borçlanma Araçları Fonu 154,931815
QNB Finans Portföy Dow Jones İstanbul 20 Hisse Senedi Yoğun BYF 33,675779
QNB Finans Portföy Eurobond Borçlanma Araçları Fonu 0,064638
QNB Finans Portföy Gümüş BYF 21,517682
QNB Finans Portföy Kısa Vadeli Borçlanma Araçları Fonu 0,069075
QNB Finans Portföy Özel Sektör Borçlanma Araçları Fonu 0,195642
QNB Finans Portföy Para Piyasası Fonu 114,470423