Fon Adı Birim Pay Değeri (TL)
QNB Finans Portföy A.B.D Hazine Bonosu Dolar Yabancı BYF 773,830588
QNB Finans Portföy Altın BYF 43,632698
QNB Finans Portföy Birinci Değişken Fon 0,024981
QNB Finans Portföy Birinci Hisse Senedi Fonu (Hisse Senedi Yoğun Fon) 0,570151
QNB Finans Portföy Birinci Serbest (Döviz) Fon 5,393085
QNB Finans Portföy Borçlanma Araçları Fonu 174,668843
QNB Finans Portföy Dow Jones İstanbul 20 Hisse Senedi Yoğun BYF 35,695002
QNB Finans Portföy Eurobond Borçlanma Araçları Fonu 0,089138
QNB Finans Portföy Gümüş BYF 41,055290
QNB Finans Portföy Kısa Vadeli Borçlanma Araçları Fonu 0,074865
QNB Finans Portföy Özel Sektör Borçlanma Araçları Fonu 0,214010
QNB Finans Portföy Para Piyasası Fonu 125,557668