Fon Adı Birim Pay Değeri (TL)
QNB Finans Portföy A.B.D Hazine Bonosu Dolar Yabancı BYF 674,527751
QNB Finans Portföy Altın BYF 41,024186
QNB Finans Portföy Birinci Değişken Fon 0,023514
QNB Finans Portföy Birinci Hisse Senedi Fonu (Hisse Senedi Yoğun Fon) 0,540258
QNB Finans Portföy Birinci Serbest (Döviz) Fon 5,393085
QNB Finans Portföy Borçlanma Araçları Fonu 174,477056
QNB Finans Portföy Dow Jones İstanbul 20 Hisse Senedi Yoğun BYF 35,056906
QNB Finans Portföy Eurobond Borçlanma Araçları Fonu 0,075624
QNB Finans Portföy Gümüş BYF 39,703627
QNB Finans Portföy Kısa Vadeli Borçlanma Araçları Fonu 0,073781
QNB Finans Portföy Özel Sektör Borçlanma Araçları Fonu 0,210663
QNB Finans Portföy Para Piyasası Fonu 123,113306