Fon Adı Birim Pay Değeri (TL)
QNB Finans Portföy A.B.D Hazine Bonosu Dolar Yabancı BYF 586,437406
QNB Finans Portföy Altın BYF 28,352813
QNB Finans Portföy Birinci Değişken Fon 0,021209
QNB Finans Portföy Birinci Hisse Senedi Fonu (Hisse Senedi Yoğun Fon) 0,552986
QNB Finans Portföy Birinci Serbest (Döviz) Fon 5,393085
QNB Finans Portföy Borçlanma Araçları Fonu 168,020751
QNB Finans Portföy Dow Jones İstanbul 20 Hisse Senedi Yoğun BYF 39,774334
QNB Finans Portföy Eurobond Borçlanma Araçları Fonu 0,071596
QNB Finans Portföy Gümüş BYF 23,605340
QNB Finans Portföy Kısa Vadeli Borçlanma Araçları Fonu 0,071471
QNB Finans Portföy Özel Sektör Borçlanma Araçları Fonu 0,203177
QNB Finans Portföy Para Piyasası Fonu 118,856930