Fon Adı Birim Pay Değeri (TL)
QNB Finans Portföy A.B.D Hazine Bonosu Dolar Yabancı BYF 654,734371
QNB Finans Portföy Altın BYF 33,590690
QNB Finans Portföy Birinci Değişken Fon 0,022598
QNB Finans Portföy Birinci Hisse Senedi Fonu (Hisse Senedi Yoğun Fon) 0,513980
QNB Finans Portföy Birinci Serbest (Döviz) Fon 5,393085
QNB Finans Portföy Borçlanma Araçları Fonu 175,814344
QNB Finans Portföy Dow Jones İstanbul 20 Hisse Senedi Yoğun BYF 35,454911
QNB Finans Portföy Eurobond Borçlanma Araçları Fonu 0,074917
QNB Finans Portföy Gümüş BYF 24,984301
QNB Finans Portföy Kısa Vadeli Borçlanma Araçları Fonu 0,073029
QNB Finans Portföy Özel Sektör Borçlanma Araçları Fonu 0,207868
QNB Finans Portföy Para Piyasası Fonu 121,496491