Fon Adı Birim Pay Değeri (TL)
QNB Finans Portföy A.B.D Hazine Bonosu Dolar Yabancı BYF 553,588510
QNB Finans Portföy Altın BYF 25,210462
QNB Finans Portföy Birinci Değişken Fon 0,019299
QNB Finans Portföy Birinci Hisse Senedi Fonu (Hisse Senedi Yoğun Fon) 0,468634
QNB Finans Portföy Birinci Serbest (Döviz) Fon 5,393085
QNB Finans Portföy Borçlanma Araçları Fonu 151,856731
QNB Finans Portföy Dow Jones İstanbul 20 Hisse Senedi Yoğun BYF 35,072032
QNB Finans Portföy Eurobond Borçlanma Araçları Fonu 0,062379
QNB Finans Portföy Gümüş BYF 21,121853
QNB Finans Portföy Kısa Vadeli Borçlanma Araçları Fonu 0,067674
QNB Finans Portföy Özel Sektör Borçlanma Araçları Fonu 0,191240
QNB Finans Portföy Para Piyasası Fonu 111,965939