Fon Adı Birim Pay Değeri (TL)
QNB Finans Portföy A.B.D Hazine Bonosu Dolar Yabancı BYF 555,479864
QNB Finans Portföy Altın BYF 23,817845
QNB Finans Portföy Birinci Değişken Fon 0,018795
QNB Finans Portföy Birinci Hisse Senedi Fonu (Hisse Senedi Yoğun Fon) 0,460200
QNB Finans Portföy Birinci Serbest (Döviz) Fon 5,393085
QNB Finans Portföy Borçlanma Araçları Fonu 145,907257
QNB Finans Portföy Dow Jones İstanbul 20 Hisse Senedi Yoğun BYF 34,359801
QNB Finans Portföy Eurobond Borçlanma Araçları Fonu 0,061417
QNB Finans Portföy Gümüş BYF 18,814269
QNB Finans Portföy Kısa Vadeli Borçlanma Araçları Fonu 0,065446
QNB Finans Portföy Özel Sektör Borçlanma Araçları Fonu 0,184246
QNB Finans Portföy Para Piyasası Fonu 108,254192