Fon Adı Birim Pay Değeri (TL)
QNB Finans Portföy A.B.D Hazine Bonosu Dolar Yabancı BYF 569,359525
QNB Finans Portföy Altın BYF 26,576352
QNB Finans Portföy Birinci Değişken Fon 0,021088
QNB Finans Portföy Birinci Hisse Senedi Fonu (Hisse Senedi Yoğun Fon) 0,586361
QNB Finans Portföy Birinci Serbest (Döviz) Fon 5,393085
QNB Finans Portföy Borçlanma Araçları Fonu 169,625408
QNB Finans Portföy Dow Jones İstanbul 20 Hisse Senedi Yoğun BYF 42,839385
QNB Finans Portföy Eurobond Borçlanma Araçları Fonu 0,070297
QNB Finans Portföy Gümüş BYF 22,511898
QNB Finans Portföy Kısa Vadeli Borçlanma Araçları Fonu 0,071166
QNB Finans Portföy Özel Sektör Borçlanma Araçları Fonu 0,201578
QNB Finans Portföy Para Piyasası Fonu 117,945989